Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH KLB Việt Nam

Số điện thoại: 0963750996 (Phan Khuyến); Email: [email protected]

Địa chỉ: Khu 12 Ha, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh (Cung cấp dịch vụ toàn Bắc Ninh)